Nema proizvoda u košarici.

Zaštita podataka

Zaštita podataka

Zaštita osobnih podataka

Politika privatnosti

Svrha ove politike je dati jasno objašnjenje koje osobne podatke prikupljamo, zašto ih prikupljamo, kako ih koristimo, kako su osigurani i koja su vaša prava glede vaših osobnih podataka koje obrađujemo.
 • FITNESSHOP se obvezuje trajno zaštititi sve osobne podatke korisnika u skladu sa ZVOP-1.
 • FITNESSHOP čuva na neodređeno vrijeme sljedeće podatke članova FITNESSHOP-a: ime i prezime, e-mail, telefonski broj za kontakt, primarna adresa i adrese za dostavu, država prebivališta, vrijeme i datum registracije i arhiv komunikacije stranke s FITNESSHOP-om.
 • FITNESSHOP navedene osobne podatke koristi isključivo u svrhu ostvarivanja narudžbe (slanje informativnog materijala, promocijskih ponuda, računa) i ostale potrebne komunikacije s članom.
 • Podaci korisnika ni pod kojim uvjetima neće se prosljeđivati neovlaštenim osobama.
 • FITNESSHOP čuva sljedeće podatke o gostima FITNESSHOP-a samo za određeno vrijeme dok se narudžba ne ispuni: ime i prezime, e-mail, broj telefona, primarna adresa i adrese za dostavu, država prebivališta, vrijeme i datum registracije i arhiv komunikacije s FITNESSHOP-om. Nakon što je narudžba izvršena, pohranjuju se samo podaci koji se odnose na pojedinu narudžbu, tim podacima se može pristupiti samo s informacijom o broju narudžbe i broju računa.
 • Korisnik je također odgovoran za zaštitu osobnih podataka osiguravajući sigurnost svoje e-pošte, korisničkog imena i lozinke te osiguravanjem odgovarajuće softverske (antivirusne) zaštite na svojem računalu.


Svrha obrade osobnih podataka

Osobne podatke (ime i prezime, adresa, e-mail, telefonski broj i podaci o događaju u web trgovini na kojem je prisustvovala osoba ili proizvod koji je naručila) obrađuje tvrtka (voditelj) Projest doo, Ulica Marka Šlajmerja 18, 1000 Ljubljana samo u sljedeće svrhe:

 • za vođenje evidencije o sudionicima događaja na stranici voditelja, uključujući evidenciju u koliko je događaja (i kojih) pojedinac prisustvovao
 • za vođenje evidencije kupaca proizvoda i usluga, koje su objavljena na web mjestu Projest d.o.o., www.fitnesshop.hr
 • za slanje mailova (obavijesti) u svrhu informiranja o treninzima, novim proizvodima, novim sadržajima na web stranici www.fitnesshop.hr, uslugama ili događajima unutar tvrtke Projest d.o.o. te informiranju o događanjima u kojim navedena tvrtka na bilo koji način sudjeluje ili ih preporučuje
 • u svrhu analize korisnikova zadržavanja na web stranici: od kuda je korisnik stigao na web mjesto (izvor prometa), za praćenje boravka na web mjestu, koje sadržaje je posjetio, koji je sadržaj preuzeo na svoje računalo ili ih pregledao.
 • za segmentiranje kupaca na temelju činjenica iz prethodne alineje i daljnje slanje prilagođenih (individualiziranih) e-poruka (što znači da različiti pojedinci mogu primati e-mail s različitim sadržajem) zbog boljeg (relevantnijeg) informiranja pojedinaca i  veće stope odgovora na poslane e-mailove;
 • u svrhu analize korištenja i zadržavanja korisnika na web stranici: od kuda je korisnik došao na web stranicu (izvor prometa), za praćenje boravka na web stranici, koje je sadržaje posjetio, koji je sadržaj preuzeo ili pregledao.

Sva analiza i upravljanje podacima odnosi se samo na internu evidenciju tvrtke Projest d.o.o., Ulica Marka Šlajmerja 18, 1000 Ljubljana.


Zaštita osobnih podataka

Projest d.o.o. djeluje u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka (ZVOP-1, Ur. l. RS, br. 94/2007) i s Općom uredbom EU-a o zaštiti podataka (Uredba (EU) 2016/679). Osobi čije osobne podatke držimo, jamčimo sljedeća prava:
Pravo da od tvrtke Projest d.o.o. kao voditelja osobnih podataka, u bilo kojem trenutku zatraži i primi pristup osobnim podacima i sljedećim informacijama:

 • svrhe obrade podataka,
 • vrste osobnih podataka, korisnici ili kategorije korisnika kojima su osobni podaci bili ili će biti otkriveni,
 • predviđeno razdoblje čuvanja osobnih podataka ili, ako to nije moguće, kriterije korištene za određivanje tog razdoblja,
 • postojanje automatiziranog načina odlučivanja, uključujući profiliranje.
 • Razlozi za to, kao i značenje i predviđene posljedice takve obrade za pojedinca.
 • Besplatna kopija osobnih podataka u obliku koji odredi pojedinac (ako se zahtjev podnosi elektroničkim putem komunikacije, a podaci se ne zahtijevaju u drugom obliku, kopija se također daje u elektroničkom obliku). Za sve dodatne potrebne kopije upravljač stranice može naplatiti razumnu naknadu, uzimajući u obzir troškove.
 • Ispravak netočnih osobnih podataka.
 • Ograničenje obrade kada pojedinac osporava točnost osobnih podataka, tijekom razdoblja koje upravljaču omogućuje provjeru točnosti osobnih podataka,
 • Ako je obrada ilegalna i kupac se protici brisanju osobnih podataka, a umjesto toga zahtjeva ograničenja njihove upotrebe,
 • Upravitelju osobni podaci više nisu potrebni za potrebe obrade, ali oni potrebni kupcu za provođenje, izvođenje ili obranu pravnih zahtjeva.
 • Brisanje svih osobnih podataka (pravo na zaborav) ako su ispunjeni preduvjeti iz članka 17. Opće uredbe o zaštiti podataka, a posebno u slučaju opozivanja pristanka na obradu osobnih podataka.
 • Ispis osobnih podataka u strukturiranom, često korištenom i strojno čitljivom obliku, s pravom prosljeđivanja tih podataka drugom upravljaču podataka, bez mogućeg ometanja izvornog upravljača podataka
 • • Prestanak uporabe osobnih podataka u svrhe izravnog marketinga, uključujući profiliranje.
 • Da ne podliježe odluci koja se temelji isključivo na automatiziranoj obradi, uključujući profiliranje, koja u odnosu na korisnika ima pravne učinke ili na sličan način značajno utječe na korisnika, pod uvjetom da su ispunjeni preduvjeti utvrđeni u članku 22. Opće uredbe o zaštiti podataka.
 • Pravo podnošenja prigovora protiv voditelja obrade Povjereniku za informacije ako smatra da obrada osobnih podataka krši Opću uredbu o zaštiti podataka.


Svrha obrade i osnove za obradu podataka

Ako ste se izričito složili da vam šaljemo naše novosti u obliku to također znači da vam možemo slati elektronički sadržaj u komercijalne svrhe.
Podaci koje ste nam dali bit će korišteni samo u ove svrhe. Ako više ne želite primati newsletter, u bilo kojem trenutku možete otkazati pretplatu klikom na poveznicu za odjavu u newsletteru.
U slučaju odjave zaustavit ćemo obradu vaših osobnih podataka. Obrada podataka za slanje novosti potrebna je radi naših legitimnih interesa, zato niste dužni dostaviti ove podatke i / ili pristati na njihovo primanje. Pravni temelj je vaš pristanak (točka 6. Uredbe o zaštiti osobnih podataka). Nećemo vam slati newslettere bez vašeg pristanka. U slučaju da vam newsletter pošalje naš poslovni partner, to znači da on ima dozvolu za obradu osobnih podataka u tu svrhu.


Politika privatnosti

Projest d.o.o., Ulica Marka Šlajmerja 18, 1000 Ljubljana obrađivat će vaše osobne podatke na temelju legitimnog interesa u svrhu komunikacije s vama kao kupcem do kraja naše komunikacije.
Vaše osobne podatke nećemo prosljeđivati trećim stranama, osim ako s njima nemamo odgovarajući ugovor u skladu s GDPR-om.
Kao dio obrade osobnih podataka, imate pravo pristupiti svojim osobnim podacima, ispraviti ih, ograničiti obradu, pritužiti se i pravo prenijeti podatke. Ako procijenite da vaša prava nisu bila dovoljno zaštićena, možete se žaliti Povjereniku za informacije Republike Slovenije.


U sklopu ostvarivanja prava i ispunjavanja kupoprodajnih obveza, tvrtka obrađuje osobne podatke pojedinaca u sljedeće svrhe:
 • e-mail i ime (za potrebe obavještavanja, slanja newsletera putem e-maila, reklamiranje na Facebooku)
 • telefonski broj (u informativne svrhe u slučaju primjerenih događaja, tečajeva)
 • kućna adresa (za slanje rođendanskih čestitki)
 • podaci o tvrtki (za ispunjavanje obveza iz kupoprodajnog ugovora – izrada i slanje računa)


Postupak ostvarivanja prava kupca

Upoznat sam sa svim gore navedenim zahtjevima u vezi s ostvarivanjem prava na osobne podatke i da se glede ostvarivanja prava mogu u pisanom obliku obratiti upravljaču trgovine, na e-mail projest@siol.net. Svjestan sam da voditelj obrade podataka može od mene zatražiti dodatne u svrhu pouzdane identifikacije u slučaju ostvarivanja prava glede osobnih podataka i može odbiti sudjelovanje samo ako dokaže da me ne može pouzdano identificirati.
Svjestan sam da voditelj obrade mora odgovoriti na moj zahtjev za ostvarivanje prava u vezi s gore navedenim osobnim podacima bez nepotrebnog odgađanja, a najkasnije u roku od mjesec dana od primitka zahtjeva.


Prosljeđivanje podataka trećim stranama i prijenos podataka trećim zemljama (zemljama koje nisu članice Europske unije ili Europskog gospodarskog prostora)

Ako je to u skladu sa svrhom za koju se osobni podaci obrađuju u skladu sa zakonom EU i slovenskim propisima, tvrtka može pružiti osobne podatke o pojedincima:

 • Osobama koje obavljaju pojedinačne zadatke obrade za tvrtku, kao što su: priprema i slanje računa ili analiza podataka, održavanje i razvoj usluga, kada ti zadaci uključuju obradu osobnih podataka u mjeri u kojoj je to potrebno;
 • Osobama koje pružaju prodajne i marketinške usluge za tvrtku, uključujući prodaju i marketing na terenu, ili surađuju s tvrtkom na polju marketinga i prodaje vlastitih usluga ili usluga trećih strana, u mjeri u kojoj je to potrebno za takve zadatke

Ako je tvrtka povezana ili je preuzme druga tvrtka (primatelj), osobni podaci prenose se primatelju u skladu sa zakonom. Korištenjem naših usluga pristajete na daljnju obradu vaših osobnih podataka od strane primatelja.


Razdoblje čuvanja osobnih podataka

Računovodstveni podaci i s njima povezani kontaktni podaci o kupcu mogu se čuvati u svrhu ispunjavanja ugovornih obveza do potpune naplate usluge ili do isteka zastare u odnosu na pojedinačno potraživanje, koje može trajati od jedne do pet godina.

Računi se čuvaju 10 godina nakon isteka godine na koju se račun odnosi, u skladu sa zakonom kojim se uređuje porez na dodanu vrijednost.

Ako se podaci o prometu obrađuju uz pristanak kupca u svrhu marketinških usluga, prodaje robe ili pružanja usluga s dodanom vrijednosti, takvi se podaci mogu obrađivati u mjeri koja je potrebna za takvu vrstu marketinga ili usluga.
Svi ostali podaci dobiveni u svrhu informiranja i direktnog marketinga čuvat će se do opoziva.


Pravo pristupa podacima

Pojedinac na kojeg se odnose podaci ima pravo od tvrtke zatražiti potvrdu obrađuju li se osobni podaci u vezi s njim i, prema potrebi, pristup osobnim podacima i dodatnim informacijama koje se odnose na obradu osobnih podataka, uključujući:

 • svrhe obrade;
 • vrste osobnih podataka;
 • korisnike ili kategorije korisnika kojima su osobni podaci bili ili će biti otkriveni, posebno korisnike u trećim zemljama ili međunarodnim organizacijama;
 • kada je to moguće, predviđeno razdoblje čuvanja osobnih podataka ili, ako to nije moguće, kriteriji koji se koriste za određivanje tog razdoblja;
 • postojanje prava zahtjevati od voditelja obrade podataka da ispravi ili izbriše osobne podatke ili da ograniči obradu osobnih podataka u odnosu na nositelja podataka ili postojanje prava na prigovor takvoj obradi;
 • pravo na podnošenje žalbe nadzornom tijelu;
 • kada se osobni podaci ne prikupljaju od pojedinca, sve dostupne informacije u vezi s njihovim izvorom;
 • postojanje automatiziranog načina odlučivanja, uključujući profiliranje te  informacije o razlozima za to i predviđene posljedicama takve obrade

Na zahtjev pojedinca, tvrtka mu predaje kopiju njegovih osobnih podataka koji se obrađuju. Za dodatne kopije podataka koje traži pojedinac na kojeg se podaci odnose, tvrtka može naplatiti razumnu naknadu, uzimajući u obzir administrativne troškove.


Pravo na prigovor

Pojedinac na kojeg se podaci odnose ima pravo uložiti prigovor na obradu osobnih podataka u bilo kojem trenutku, iz razloga povezanih s njegovom posebnom situacijom, ako temelje na legitimnim interesima kojima slijedi tvrtka ili treća strana. Tvrtka prestaje obrađivati osobne podatke, osim ako se dokaže uvjerljiv razlog za obradu koji nadilaze interese, prava i slobode pojedinca na kojeg se podaci odnose ili za utvrđivanje, provođenje ili obranu pravnih zahtjeva.

Kada se osobni podaci obrađuju u svrhe direktnog marketinga, pojedinac ima pravo u bilo kojem trenutku prigovoriti obradi osobnih podataka koji se na njega odnose u svrhu takvog marketinga, uključujući profiliranje, ukoliko se korištenje podataka odnosi na takav marketing.
Ako se direktni marketing temelji na pristanku, pravo na prigovor može se ostvariti opozivom danog osobnog pristanka.


Kolačići

Na našoj web stranici koristimo kolačiće. Kolačići su male datoteke koje pretraživači poput Firefoxa, Chromea ili Internet Explorera, prenose na vaše računalo dok pregledavate web. Više informacija o tome što su kolačići možete pronaći ovdje.
U skladu s preporukama Povjerenika za informacije, postavili smo obavijest o upotrebi kolačića na našoj web stranici, a istovremeno smo vam omogućili i da odaberete koje kolačiće želite koristiti, a koje ne.

Vrste kolačića na našoj web stranici:


1. Kolačići neophodni za funkcionalnost web stranice

Određeni kolačići su neophodni kako bi korištenje ove web stranice i njene osnovne usluge i značajke bile moguće. Bez ovih kolačića, na primjer, nećete moći pristupiti određenim sigurnim područjima ili pratiti svoju košaricu za online kupovinu. Ovi se kolačići ne mogu onemogućiti.

2. Statistički kolačići

perateri web stranica želimo znati na kojim sadržajima se zaustavljaju naši posjetitelji, koji su pojedinačni sadržaji najposjećeniji i od kuda dolazite na našu web stranicu. Ovo je naša jedina povratna informacija i uglavnom jedini kontakt s posjetiteljima naše stranice. Iz tog razloga bilježimo statistiku posjeta. Na temelju kolačića koji se prenose na vaše računalo, možda ćemo znati jeste li na našoj stranici prvi put ili ste naš redoviti posjetitelj.

3. Ostali kolačići (3rd partiy cookies)

Ovi se kolačići brinu o ispravnom učitavanju dodataka za društvene mreže, kao što su Facebook, Twitter, Linked-in. Istoj  kategoriji pripadaju video sadržaji učitani iz Youtube i Vimeo zajednica.
Kolačići s društvenih mreža kao što su Facebook, Twitter, Google+ i slični bilježe najviše informacija o korisnicima i tako potencijalno predstavljaju najveću prijetnju za vašu privatnost. Na web stranici fitnesshop.hr kolačići s društvenih mreža se NE učitavaju automatski, već samo na izričit zahtjev posjetitelja klikom na logotip pojedine društvene mreže. Operateri fitnesshop.hr  nemaju utjecaja na kolačiće koji se učitavaju nakon klika na logotip društvenih mreža.


Sažetak (za sve koje bi radije pročitali jednostavno objašnjenje):

Dakle – dragi inspektore – ako ovo čitate, to nije za vas, već za nekoga koga zanimaju naši proizvodi, vijesti itd. ….

Preuzimanjem bilo kojeg našeg besplatnog sadržaja ili kupnjom bilo kojeg proizvoda pristajete na obradu vaših osobnih podataka u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka.

Istodobno se također slažete da ćemo vam ponekad slati dodatni relevantan sadržaj na vaš e-mail …


Vaše podatke ćemo zadržati dok se ne odjavite od primanja našeg newslettera (što ionako vjerojatno nećete) 🙂

Podatke ćemo čuvati kako bismo vam mogli poslati relevantne e-mailove.

Vašim podacima (u ovom slučaju vašem imenu, prezimenu i e-mailu, telefonskom broju itd.) možemo pristupiti samo ja i ljudi iz mog tima kojima je to dopušteno.

Obećavam da ove podatke nikada nećemo koristiti u bilo kakve zlobne svrhe …